Vi får tillsammans jobba på för att få till detta fantastiska koncept som kan komma många till gagn.
Fortsätt att prata om co-working för terapeuter så hoppas jag vi hittar ett nytt tillfälle att stråla samman för ett nytt event..