Gruppaktiviteter

Som företag kan det vara bra att erbjuda friskvårdslösningar som kan vända sig till en hel grupp, avdelning eller division.
Gruppövningar lämpar sig att kombinera med en inledande föreläsning för att öka förståelsen för varför vi ska ta hand om oss.