Varför co-working?

anken med, Livstorget – co-working för terapeuter, är att vara en samarbetspartner med dig som terapeut. Livstorget är mötesplatsen som erbjuder dig en möjlighet att verka i ett större sammanhang, samtidigt som du driver ditt eget företag. Genom ett medlemskap i Livstorget får du tillgång till en ny plattform för ditt yrkesutövande, här kan du dra fördel av nära kollegors erfarenheter samt verka i centralt belägen lokal.

 Tillsammans bildar Livstorgets medlemmar en starkare enhet som gemensamt syns och hörs mer än var och en för sig. Livstorget som paraplyorganisation har klienten i fokus och ger dig en ökad kraft i din terapeutroll. Som medlem har du tillgång till Livstorgets gemensamma kundkrets vilket utökar ditt eget företags kundkrets och kan föra ditt företag mot ökad lönsamhet.

Medlemskapet ger dig tillgång till ett nätverk av terapeuter med olika erfarenhet och kunskap och med en genuin vilja att hjälpa människor till en bättre hälsa och ett bättre välbefinnande. Nätverket som du tillhör ger dig en möjlighet till fortsatt personlig utveckling genom utbyte av erfarenheter.

Tänk dig friheten att bara med din handväska på axeln möta upp din kund i centrala Göteborg, allt du behöver finns redan på plats på Livstorget.