Föreläsningar

Hjälp dina medarbetare och anställda att genom ökad kunskap ges möjlighet att ta ökat ansvar över sin egen hälsa och sitt välbefinnande.

Boka en lärorik föreläsning med Livstorget.